gzexe 加密解密

有价值的内容收集

gzexe 加密解密

帖子adm1n » 周二 2月 10, 2015 12:27 am

原来加密都是用shc来着,前些天看到用gzexe加密shell,说是防君子不防小人,又没说明怎么破解,今天试了一下,可以简单的还原出来!

加密:

[root@akin2 ~]# gzexe 1.sh

1.sh: 58.2%

解密:

[root@akin2 ~]# bash -x 1.sh

+ skip=14

++ /bin/mktemp -d /tmp/gzexe.XXXXXXXXXX

+ tmpdir=/tmp/gzexe.NmblL23199

++ echo 1.sh

++ sed 's|^.*/||'

+ prog=/tmp/gzexe.NmblL23199/1.sh

+ /usr/bin/tail -n +14 1.sh

+ /bin/gzip -cd

+ /bin/chmod 700 /tmp/gzexe.NmblL23199/1.sh

+ trap '/bin/rm -rf $tmpdir; exit $res' EXIT

+ /tmp/gzexe.NmblL23199/1.sh

Usage: /tmp/gzexe.NmblL23199/1.sh {start|stop|reload|configtest}

+ res=2

+ exit 2

+ /bin/rm -rf /tmp/gzexe.NmblL23199

+ exit 2

第14行开始,应该就是真实的压缩文件了,

/usr/bin/tail -n +14 1.sh >/tmp/1.gz

cd /tmp/1.gz

gunzip 1.gz

对比一下两个文件是不是一样吧

[root@akin2 tmp]# diff /root/1.sh~ /tmp/1

没输出,内容是一样的!
文章来源:http://blog.chinaunix.net/xmlrpc.php?r=blog/article&uid=405749&id=3225107
adm1n
Site Admin
 
帖子: 43
注册: 周六 6月 28, 2014 10:03 pm

回到 收集

在线用户

正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 1 位游客
cron